Тема конференції: "Назустріч людям", але не страхуванню життя!

Учасник конференції:      

     
Галина Миколаївна Третьякова, голова правління Страхової компанії "Аска-Життя".

Стенограма конференції (версія для друку)

Всі повідомлення Останні повідомлення На головну сторінку
1/ 23/   (Всього: 26)
Запитання 1. Автор Звігінцева Юлія, м.Київ  
Як Ви вважаєте, чим викликане введення норм про те, що 20% страхових резервів повинні формуватись цінними паперами, що емітує держава?
24.05.2005 18:09

У Державі накопичився за всі попередні роки великий попит на «довгі гроші», в тому числі і в іпотечному кредитуванні громадян (або рефінансування банків, які надають такі іпотечні кредити громадянам). Державі потрібні гроші для фінансування державного сектора, і вона (Держава) шукає можливість добути їх, як за кордоном, так і у фінансових інститутів ( в т.ч. страховиків життя) України.

«Довгі гроші» значною мірою накопичуються двома фінансовими інститутами в Україні – страховиками життя і недержавними пенсійними фондами. Сумарні страхові резерви страховиків життя досягли на 31.12.2004 р. більше ніж 160 млн. грн. Бажання Держави залучити ці гроші до державних завдань - зрозуміле. Тільки чому в обов’язковому порядку? Держава повинна опікуватись не тільки своїм інтересом, але ще й інтересами Страхувальника (і, на нашу думку, інтерес страхувальника повинен бути на першому шаблі) та інтересами Страховика, який повинен виконати свої зобов’язання. Тільки коли ці три інтереси врівноважені – тоді у страхувальника є бажання страхуватись.

Адміністративне регулювання інвестиційних процесів призведе до негативних наслідків для Страховика, ліквідність якого на 40% буде залежати від доброї волі Держави. Однак відповідно до законодавства, Держава не несе відповідальність за зобов’язаннями Страховика, і навпаки, Страховик не несе відповідальності за зобов’язаннями Держави.


26.05.2005 14:05
Запитання 2. Автор Володимир Москаленко  
На вашу думку, чи в достатній мірі суспільство розуміє сьогодні суть та необхідність страхування не лише свого життя, а й майна? Які фактори впливають на формування громадської думки?
Дякую.
25.05.2005 11:23

Ні, недостатньо. І в цьому, повною мірою, є вина Страховиків. Ми мало часу витрачаємо на те, що я називаю «відповідальністю перед суспільством, в якому ми живемо». Ми повинні бути добропорядними громадянами, підтримувати гарні починання і добродійність, а також нести СПРАВЕДЛИВИЙ податковий тягар – і це всім урозумило і ми це робимо. Але ми повинні ще брати участь у розвитку громадянського суспільства, розбудові системи соціального захисту, охорони здоров’я і державного управління, а також знайомити громадськість з нашою діяльністю. Останнє ми (страховики) робимо не дуже…..

Звичайно, це вина не тільки Страховиків. Найперше завдання Держави, на мій погляд, це захист громадянина. Щоб оцінити ризики і управляти ними, ми повинні насамперед їх усвідомити (див. слайди „Ризики громадянина” і „Ризики юридичної особи”, що представлені на сайті Інтернет-конференції). Тільки усвідомивши, які ризики супроводжують наше життя, ми зможемо ними управляти, в т. числі й методами страхування. Хто повинен в Державі про це розповідати громадянам? Якщо Держава усвідомлює, що її найголовніше завдання - опікуватися ризиками, то вона повинна, по-перше, запропонувати розумну систему, де вона сама може нести певні ризики за рахунок Нами з Вами сплачених податків, або, по-друге, знайти механізм забезпечення відшкодування, переклавши тягар щоденної праці на Страховиків, а по-третє, розповісти, що Страховики ДОПОМОГАЮТЬ Державі справлятися з ризиками, ЗМЕНШУЮЧИ тягар на бюджетні навантаження.

Щодо факторів, що впливають на громадську думку. Мені дуже подобаються виступи багатьох політиків і чиновників з владних структур, що страховики – погані. Сьогодні вони значною мірою створюють негативну думку навколо страхування.

Як і в будь-якому явищі, в природі, є дві сторони, але про гарну сторону страхування – більшою мірою мовчать. Страховики – тому що в них є страхова таємниця і без дозволу Страхувальника або Вигодонабувача про це розповідати ми не можемо. Держава, на мій погляд, поки що погано розуміє макроекономічне значення страхового сектора, і тому теж розмовляє здебільшого не мовою логіки, а мовою емоцій.


26.05.2005 14:11
Запитання 3. Автор Сергій Аркадієвич Мосєв  
Що, як ви вважаєте, потрібно вжити, аби рівень страхування хоча б наблизився до загальносвітових стандартів?
Які перші кроки провадить нова влада на шляху реалізації даних цілей?
25.05.2005 11:32

На мою думку, перше, що стримує страхування в Україні, –це низький рівень доходу населення, відсутність широких верств середнього класу, заможних українців.

На мій жаль, страхування не є першочерговою потребою людини, ми знаходимося на другому рівні, а на першому – витрати на їжу, воду, одяг, житло. А потім ми – в рівні гарантій. Гарантія, що коли я досягну пенсійного віку – отримаю пенсію, якщо згорить майно – буде відшкодована його вартість, у разі смерті родича – сім’я отримає гроші, які допоможуть їй стати на ноги і таке інше. Поки існують не задоволені потреби першого рівня, до потреб другого рівня людина не може дістатися. Але як тільки вони задовольняються - питання гарантійстає першочерговим. А Страховики знаходяться у цій сфері – створенні гарантій, захисту від будь-яких подій.

Страховики, як ніхто, заінтересовані у великих темпах зростання доходів населення та валового національного продукту, а потім – у стабільності економіки України.


26.05.2005 14:21
Запитання 4. Автор Ігор Анатолієвич  
Доброго дня.
У мене запитання наступного змісту: яку позицію на ринку страхування займає саме компанія "Аска Життя" , а також основні пріоритети та досягнення у роботі із потенційними клієнтами?
25.05.2005 11:49

За різними рейтингами ми займаємо з 6 по 2 місце серед страховиків життя, але впевненні, що ми одна з найбільш соціально свідомих та соціально відповідальних компаній.
Основні напрямки нашої роботи: робота з громадянами по страхуванню життя та пенсійному забезпеченню. Ми одна з невеликої кількості компаній, яка починає працювати з фізичною особою навіть, якщо сплата за страхування становить 20-25 грн. в місяць.
Ми відкриті для всіх.


26.05.2005 14:23
Запитання 5. Автор Сергей Шаталов  
Уважаемая Галина Николаевна, не кажется ли Вам, что новая власть в борьбе за социально направленный бюджет использует только самые простые неэкономические методы - говоря простым языком "к кому бы еще в карман залезть..." Наверное доходов от реприватизации недостаточно?
25.05.2005 13:02

Проблем у новой власти хватает. Разрыв между доходной и расходной частью бюджету достигает 40 млрд. и стремление залатать бюджет понятно любому экономисту. Чем могут помочь страховщики жизни? Если государство изменит информационную политику, быстро инкорпорирует страховщиков в пенсионное обеспечение путем изменения Закона Украины «О негосударственном пенсионном обеспечении». Мы быстро начнем аккумулировать «длинные деньги», которые помогут в обустройстве нашей страны. Не нужно будет лезть ни в чей карман, везде должен быть баланс интересов.


26.05.2005 14:25
Запитання 6. Автор Yuriy  
Во-первых, хочу поблагодарить организаторов, что присылаете мне анонсы конференций, стараюсь участвовать в них, пообщаться с первыми лицами. Теперь вопрос к госпоже Третьяковой. Скажите, пожалуйста, не означает ли повышение налога с 3% до 10% того факта, что нынишняя власть стремится не активизировать развитие бизнеса, и в частности страхового, а наоборот, придушить его? Забрать деньги у успешных, чтобы перераспределить их инвалидам, детям-сиротам и другим членам общества, которые ничего этому обществу дать не могут? Не считаете ли Вы, что подобные процессы ведут не к прогрессу, а к регрессу нашего государства?
25.05.2005 14:16

Гармония – то, чего мы все стремимся достичь. Гармония в налогообложении – это так называемый равнонапряженный налог, т.е. налог на прибыль. В отличие от большей части страны, страховщики уплачивают налог с оборота, т.е. доходы только за вычетом перестрахования налогооблагаются 3%. Ставка 10% приведет к удорожанию продуктов страхования – все налоги, в конечном счете, платит потребитель. В обязательном страховании гражданской ответственности нужно будет платить не 200-400 грн., а больше. Цена билета в авиации (авиационное страхование является обязательным., ни один иностранный аэропорт не примет борт без страховки ответственности перед иностранной территорией) вырастет. Вырастут цены на железнодорожный транспорт и т.д. Ведь практически ни одна отрасль народного хозяйства не обходится без защиты своих рисков. Какова же цель государства - не стимулировать защиту от рисков? Надеюсь, что государственные чиновник и политики просто пока еще не разобрались в сути страхования, ведь у них у самих обычно нет ни одного полиса страхования своих личных рисков – они привыкли, что их личные риски в социалистические времена покрывало государство: бесплатное медицинское обеспечение, бесплатное образование, обеспеченная пенсия и т.п. – все это делало государство, перераспределяя произведенные в обществе блага в свою пользу.
Такое непонимание государством классического реального страхования – безусловно регресс.
Что мы как гражданское общество должны сделать, чтобы государство изменило свою точку зрения?..


26.05.2005 14:28
Запитання 7. Автор Москаленко Віктор  
Кому вигідно і навіщо, щоб 20% страхових резервів формувалися за рахунок цінних паперів, емітованих державною іпотечною установою?
25.05.2005 16:13

Можу припустити, що це вигідно політикам, які відстоюють інтереси – експропріювати у всіх, віддати КОМУ?, або іпотечній компанії, яка створена Кабінетом Міністрів у грудні 2004 року і повинна рефінансувати банки, що кредитують населення? Потрібно запитати у них, чи так чи ні.


26.05.2005 14:31
Запитання 8. Автор М.З.  
Галина Николаевна, Вы довольно красивая женщина и, по всему видно, не бедная. Следует признать, что страховые компании в последнее время попросту жируют. 3% налога - слишком уж большая привилегия. Почему же не поделиться с государством? Разве 10% - это много по сравнению с уровнем налогообложения других видов бизнеса?
С уважением Матвей Запольский
25.05.2005 17:14

Никогда нельзя забывать, что все увеличение налогов уплачивает конечный потребитель, в нашем случае - страхователь. А следовательно увеличение налогов скажется на самих гражданах и юридических лицах, которые покупают страховую защиту.
Потребитель всегда голосует деньгами. Если он считает, что услуга дорога, а качество не адекватно – он никогда не купит такую услугу у страховой компании. Те же компании, которые сегодня развивается, которым верит клиент, которым платит, продают услугу востребованную и качественную. Почему я так думаю? Конкуренция на страховом рынке очень напряженная, в Украине оперируют более 380 страховых компаний, и потребитель всегда может выбрать из 380 ту, которая отвечает его представлениям о качестве страховой услуги.
Что касается вопроса, почему же не поделится с государством, давайте вернемся к седьмому вопросу и проблеме равнонапряженного налога – Вы можете увидеть рассуждения по этому поводу. Но акцентирую внимание, в страховании как в сфере услуг, в конечном счете, все налоги платит страхователь.


26.05.2005 14:36
Запитання 9. Автор Зборовська
Шановна Галино Миколаївно! Мені особисто дуже прикро, що урядова команда економістів-професіоналів виявилася короткозорою щодо тих макроекономічних процесів нашого суспільства, які вже багато десятиліть випробовані світовою економічною практикою. У нас процес класичного страхування дійсно знаходиться в стадії зародження, а особливо страхування життя. Процес залучення грошових потоків в економіку і одночасно упередження негативних подій в житті людини або підприємця - це прорив суспільства до якісних змін в житті кожного. В країні, де не вистачає грошових ресурсів на соціальні програми, забрати ії у страховиків - значить зруйнувати частину майбутнього фундаменту цих же соціальних програм. Тим більше, що на їх розвиток з бюджета нічого не йде. Підвищити податок страховиків, забрати частину резервів страховика без суттєвої гарантії, знищити спрощену систему оподаткування - це кошти для уряду дуже і дуже тимчасові. Взяти там, де все прозоро - найлегший варіант, який обрав уряд. Через певний період ми відчуємо результат, за який знову ж таки ніхто зараз не бере відповідальність. Тому підтримую прагнення пані Третьякової відкрити широким масам населення негативні наслідки, до яких можуть привести необгрунтовані дії уряду.
25.05.2005 17:34

Можу тільки підтримати Ваші міркування та подякувати за палку підтримку логічної доцільності існування в державі страхування.


26.05.2005 14:42
Запитання 10. Автор Никитюк Юрко  
Яким чином Ви збираєтеся захищати українського страхувальника? Чи можуть страхові компанії вплинути на підготовку та затвердження Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"?

Дякую за відповідь.
26.05.2005 09:48

Інструментами відкритого демократичного громадського суспільства, враховуючи думки всіх. Відкрито обговорюючи та дискутуючи над болючими питаннями, бо проблемами страхування переймаються всі. Не існує людини, у якої немає потреби захищати свої особисті ризики.
Що стосується впливу страховиків на підіготовку Закону, то сподіваюсь, що такий вплив існує. Діалог між владою та Лігою страхових організацій України вже розпочався. Будемо чекати наслідків.


26.05.2005 14:42
1/ 23/   (Всього: 26)
  © Інститут Трансформації Суспільства 2004-2021. При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на сайт
"Інтернет-конференція" є обов'язковим. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
TyTa
x