Інститут Трансформації Суспільства

Проект Інституту Трансформації Суспільства     анонси поштою   Головна

  Про проект

  Правила участі
      у конференції


  Про нас  Архів конференцій

2009
2007 2006
2005 2004Українські міста в Інтернеті
Інститут трансформації суспільства
Портал Олега Соскіна - аналітика, статті, коментарі, новини в Україні та за кордоном
OSP-ua.info - События, комментарии, аналитика
Про Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

ПРЕЗИДЕНТ УНІВЕРСИТЕТУ
доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Ініціатор створення і Президент Академії Інженерних наук України, дійсний член Академії педагогічних наук України, член чотирьох міжнародних академій, почесний ректор Національньного технічного університету України 'Київський політехнічний Інститут', перший міністр освіти незалежної України
Петро Михайлович Таланчук

Життєве кредо:
РОБИТИ ЛЮДЯМ ДОБРО


Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" - неприбутковий вищий навчальний заклад недержавної форми власності, створений 7 травня 1999 року. Засновниками університету є Київська міська державна адміністрація, Українська спілка інвалідів. Міжнародний Благодійний фонд розвитку людини, Українське товариство глухих, Міжнародний благодійний фонд інвалідів Чорнобиля, інші юридичні та фізичні особи.
Особистість Президента Університету "Україна" П.М. Таланчука - це персоніфіковане втілення ідеї повної особистісної самореалізації на користь суспільства ("аеІГ-тасіе тап" - людина, що створила себе сама), яка покладена в основу місії Університету.
Університет є мікромоделлю українського суспільства, оскільки склад студентської -о контингенту один до одного відтворює прошарки верств і соціальних груп населення нашої держави. Єдиний вищий навчальний заклад інтегрованого типу. відкритий для молоді неоднакового рівня підготовки, диференційованих соціальних можливостей і різного стану здоров'я. Він добровільно взяв на себе місію вчити людей з особливими потребами. У цьому його унікальність.
Головною метою університету є створення й організація системи підготовки та перепідготовки фахівців різного рівня кваліфікації у галузі ринкової економіки, сфери соціально-правового забезпечення, фінансово-господарської діяльності підприємств та установ, насамперед - з числа інвалідів та осіб з обмеженнями, особливо тих. хто постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи, локальних конфліктів, воєн та надзвичайних ситуацій; розробка в процесі навчання методів реабілітації інвалідів; адаптація випускників університету до конкретних умов виробництва через створення інтегрованого закладу (навчально-виробничого комплексу) та постійного навчання: досліджень, консалтингу та посередництва.

Основними завданнями університету є:

 • мобілізація можливостей державних, комунальних, приватних та відомчих установ і закладів освіти, виробничих структур, громадських організацій. фондів і фізичних осіб для формування наукової, навчально-реабілітаційної бази навчання та виробництва і перепідготовки спеціалістів, в першу чергу - з числа інвалідів;
 • створення, відбір та впровадження таких методик і технологій навчання, які забезпечували б поєднання навчального процесу з виробничою діяльністю. науковими дослідженнями та заходами з адаптації спеціалістів до повноцінного життя, вивчення ними сучасних методів управління та підприємництва;
 • сприяння перенавчанню та постійному підвищенню фахового рівня всього працездатного населення України;
 • створення науково-методичного інформаційного центру для координації діяльності регіональних та галузевих закладів освіти, а також для досліджень у напрямі співробітництва й адаптації інвалідів у навчально-виробничій сфері: впровадження дистанційних технологій навчання для всього населення України ;
 • проведення фундаментальних і прикладних наукових дос.ііджень із гуманітарних, природничих, технічних та інших напрямів науки і КУЛЬГ} 'ри. В університеті проводиться науково-дослідна робота, визначено напрями наукових досліджень, створено навчально-дослідну лабораторію фізичної реабілітації інвалідів. Налагоджено співпрацю з українськими та міжнародними установами і навчальними закладами.

Особливості Університету "Україна":

1) універсальність - під дахом університету об'єднано десятки наукових напрямків і спеціальностей, постійно відбувається прогнозування конкурентоспроможних на майбутньому ринку професій, відкриваються нові спеціальності.

2) відкритість - розвиток мережі територіальне відокремлених структурних підрозділів забезпечує реалізацію принципу, покладеного в основу створення університету: не студент іде до ВНЗ, а ВНЗ приходить до студента.

3) забезпечення рівного доступу до навчання в інтегрованому середовищі - в університеті разом навчаються інваліди і здорові люди, представники соціальних груп з різним рівнем життя (різними фінансовими можливостями), формується система навчання людей з особливими потребами в інтегрованому здоровому студентському середовищі.

Мета діяльності Університету "Україна": надання вищої освіти всім бажаючим- у тому числі молоді з особливими потребами, через впровадження новітніх освітніх технологій.

ВМУРоЛ "Україна" - це розгалужена мережа навчання (26 територіальне відокремлених структурних підрозділів по всій Україні), понад 25 тисяч студентів. гармонійне поєднання в єдиному комплексі навчальної, наукової та виробничої діяльності.

Під дахом університету сьогодні об'єднано десятки наукових напрямків і спеціальностей - від журналістики до обчислювальної техніки, від психології до екології. від інженерних спеціальностей до тих, що пов'язані із запровадженням реабілітаційних соціальних технологій. Постійно відбувається прогнозування конкурентоспроможних на майбутньому ринку професій та, відповідно, відкриваються нові спеціальності. Нині в університеті здійснюється навчання за 50-ма конкурентоспроможними на ринку праці спеціальностями різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

У рамках міжнародних контактів та співробітництва Університет "Україна' співпрацює з великою кількістю ВНЗ різних країн світу.

При університеті створено відділення доуніверситетської підготовки га центр професійної реабілітації.

Навчатися в Університеті "Україна" не тільки престижно, а ще й цікаво! Для студентів Університету "Україна" працюють різноманітні соціально-культурні об'єднання (клуби, громадські організації, студентське самоврядування). Це і студентський парламент, і волонтерський рух, туристично-нізнавальний проект "Шляхами України". студентська соціальна служба для молоді, студентська профспілка, театральна студія "Сварга", студентські навчально-науково-виробничі підрозділи, багато різноманітних гуртків фахової спрямованості та дозвіллєвого характеру, серед яких туристичний гурток та команда КВК.

Зарахування студентів до університету здійснюється на основі комплексного тестування - без стресу вступних іспитів!
Переваги такої системи в тому, що вона дозволяє:
 • рекомендувати абітурієнту ту спеціальність, яка відповідає його здібностям і можливостям;
 • сконцентрувати зусилля на формуванні знань і вмінь, необхідних або в адміністративній, або в науковій, або ж у педагогічній діяльності:
 • а також, спираючись на результати тестування, сформувати навчальні групи відповідно до рівня знань з подальшою корекцією.
Підготовка фахівців в Університеті "Україна" здійснюється за денною, заочною та дистанційною формами навчання для засвоєння освітньо-кваліфікаиійиих рівнів "молодший спеціаліст", "бакалавр" і "спеціаліст".
Навчання в університеті платне, але існує гнучка система знижок. Вартість навчання залежить від спеціальності та регіону навчання. Виходячи з принципу відкритості для всіх верств населення, університет пропонує найнижчі ніни на освітні послуги в Україні.
Студентам-киянам із особливими потребами, сиротам, особам -з особливо важкими умовами життя вартість навчання частково компенсується Київською міською радою (па основі конкурсного відбору).
Знижку 50% на оплату навчання мають переможці міжнародних олімпіад. випускники-медалісти.
  Прийом документів здійснюється:
 • для пільгових категорій абітурієнтів - до 10 серпня:
 • для всіх інших абітурієнтів
 • на денну форму навчання - до 20 серпня;
 • на заочну форму навчання - до 20 вересня;
 • на дистанційну форму навчання - постійно. Випускники отримують диплом про вищу освіту державного зразка.
  Перелік документів
  Вступники особисто подають заяву про вступ до університету. До заяви вступник додає:
 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-квалі(]зікаційний рівень);
 • медичну довідку за формою 086-У:
 • 4 фотокартки розміром 3х4 см;
 • паспорт;
 • військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці).
  Для осіб з особливими потребами додатково:
 • довідку МСЕК;
 • довідку про склад сім'ї та сукупний дохід сім'ї (за 1 рік). Сиротам, особам, які залишились без піклування батьків, та особам, які мають особливо важкі умови життя, додатково:
 • довідку про склад сім'ї та сукупний дохід сім'ї з ДПІ (за 1 рік).


  © Інститут Трансформації Суспільства 2004-2018. При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на сайт
"Інтернет-конференція" є обов'язковим. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
TyTa