Стенограма конференції

"Назустріч людям", але не страхуванню життя!


відбулась 26-05-2005 з 14.00 до 16.00.
Учасник(и) конференції: Галина Миколаївна Третьякова, голова правління Страхової компанії "Аска-Життя".


Запитання 1. Автор Звігінцева Юлія, м.Київ / julia.z@rambler.ru
Як Ви вважаєте, чим викликане введення норм про те, що 20% страхових резервів повинні формуватись цінними паперами, що емітує держава?


24.05.2005 18:09
У Державі накопичився за всі попередні роки великий попит на «довгі гроші», в тому числі і в іпотечному кредитуванні громадян (або рефінансування банків, які надають такі іпотечні кредити громадянам). Державі потрібні гроші для фінансування державного сектора, і вона (Держава) шукає можливість добути їх, як за кордоном, так і у фінансових інститутів ( в т.ч. страховиків життя) України.

«Довгі гроші» значною мірою накопичуються двома фінансовими інститутами в Україні – страховиками життя і недержавними пенсійними фондами. Сумарні страхові резерви страховиків життя досягли на 31.12.2004 р. більше ніж 160 млн. грн. Бажання Держави залучити ці гроші до державних завдань - зрозуміле. Тільки чому в обов’язковому порядку? Держава повинна опікуватись не тільки своїм інтересом, але ще й інтересами Страхувальника (і, на нашу думку, інтерес страхувальника повинен бути на першому шаблі) та інтересами Страховика, який повинен виконати свої зобов’язання. Тільки коли ці три інтереси врівноважені – тоді у страхувальника є бажання страхуватись.

Адміністративне регулювання інвестиційних процесів призведе до негативних наслідків для Страховика, ліквідність якого на 40% буде залежати від доброї волі Держави. Однак відповідно до законодавства, Держава не несе відповідальність за зобов’язаннями Страховика, і навпаки, Страховик не несе відповідальності за зобов’язаннями Держави.
26.05.2005 14:05
Запитання 2. Автор Володимир Москаленко / rightchoise@ukr.net
На вашу думку, чи в достатній мірі суспільство розуміє сьогодні суть та необхідність страхування не лише свого життя, а й майна? Які фактори впливають на формування громадської думки?
Дякую.


25.05.2005 11:23
Ні, недостатньо. І в цьому, повною мірою, є вина Страховиків. Ми мало часу витрачаємо на те, що я називаю «відповідальністю перед суспільством, в якому ми живемо». Ми повинні бути добропорядними громадянами, підтримувати гарні починання і добродійність, а також нести СПРАВЕДЛИВИЙ податковий тягар – і це всім урозумило і ми це робимо. Але ми повинні ще брати участь у розвитку громадянського суспільства, розбудові системи соціального захисту, охорони здоров’я і державного управління, а також знайомити громадськість з нашою діяльністю. Останнє ми (страховики) робимо не дуже…..

Звичайно, це вина не тільки Страховиків. Найперше завдання Держави, на мій погляд, це захист громадянина. Щоб оцінити ризики і управляти ними, ми повинні насамперед їх усвідомити (див. слайди „Ризики громадянина” і „Ризики юридичної особи”, що представлені на сайті Інтернет-конференції). Тільки усвідомивши, які ризики супроводжують наше життя, ми зможемо ними управляти, в т. числі й методами страхування. Хто повинен в Державі про це розповідати громадянам? Якщо Держава усвідомлює, що її найголовніше завдання - опікуватися ризиками, то вона повинна, по-перше, запропонувати розумну систему, де вона сама може нести певні ризики за рахунок Нами з Вами сплачених податків, або, по-друге, знайти механізм забезпечення відшкодування, переклавши тягар щоденної праці на Страховиків, а по-третє, розповісти, що Страховики ДОПОМОГАЮТЬ Державі справлятися з ризиками, ЗМЕНШУЮЧИ тягар на бюджетні навантаження.

Щодо факторів, що впливають на громадську думку. Мені дуже подобаються виступи багатьох політиків і чиновників з владних структур, що страховики – погані. Сьогодні вони значною мірою створюють негативну думку навколо страхування.

Як і в будь-якому явищі, в природі, є дві сторони, але про гарну сторону страхування – більшою мірою мовчать. Страховики – тому що в них є страхова таємниця і без дозволу Страхувальника або Вигодонабувача про це розповідати ми не можемо. Держава, на мій погляд, поки що погано розуміє макроекономічне значення страхового сектора, і тому теж розмовляє здебільшого не мовою логіки, а мовою емоцій.
26.05.2005 14:11
Запитання 3. Автор Сергій Аркадієвич Мосєв / dannay-33@rambler.ru
Що, як ви вважаєте, потрібно вжити, аби рівень страхування хоча б наблизився до загальносвітових стандартів?
Які перші кроки провадить нова влада на шляху реалізації даних цілей?


25.05.2005 11:32
На мою думку, перше, що стримує страхування в Україні, –це низький рівень доходу населення, відсутність широких верств середнього класу, заможних українців.

На мій жаль, страхування не є першочерговою потребою людини, ми знаходимося на другому рівні, а на першому – витрати на їжу, воду, одяг, житло. А потім ми – в рівні гарантій. Гарантія, що коли я досягну пенсійного віку – отримаю пенсію, якщо згорить майно – буде відшкодована його вартість, у разі смерті родича – сім’я отримає гроші, які допоможуть їй стати на ноги і таке інше. Поки існують не задоволені потреби першого рівня, до потреб другого рівня людина не може дістатися. Але як тільки вони задовольняються - питання гарантійстає першочерговим. А Страховики знаходяться у цій сфері – створенні гарантій, захисту від будь-яких подій.

Страховики, як ніхто, заінтересовані у великих темпах зростання доходів населення та валового національного продукту, а потім – у стабільності економіки України.
26.05.2005 14:21
Запитання 4. Автор Ігор Анатолієвич / butusov@mail.com
Доброго дня.
У мене запитання наступного змісту: яку позицію на ринку страхування займає саме компанія "Аска Життя" , а також основні пріоритети та досягнення у роботі із потенційними клієнтами?


25.05.2005 11:49
За різними рейтингами ми займаємо з 6 по 2 місце серед страховиків життя, але впевненні, що ми одна з найбільш соціально свідомих та соціально відповідальних компаній.
Основні напрямки нашої роботи: робота з громадянами по страхуванню життя та пенсійному забезпеченню. Ми одна з невеликої кількості компаній, яка починає працювати з фізичною особою навіть, якщо сплата за страхування становить 20-25 грн. в місяць.
Ми відкриті для всіх.
26.05.2005 14:23
Запитання 5. Автор Сергей Шаталов / shatalov@ua.fm
Уважаемая Галина Николаевна, не кажется ли Вам, что новая власть в борьбе за социально направленный бюджет использует только самые простые неэкономические методы - говоря простым языком "к кому бы еще в карман залезть..." Наверное доходов от реприватизации недостаточно?


25.05.2005 13:02
Проблем у новой власти хватает. Разрыв между доходной и расходной частью бюджету достигает 40 млрд. и стремление залатать бюджет понятно любому экономисту. Чем могут помочь страховщики жизни? Если государство изменит информационную политику, быстро инкорпорирует страховщиков в пенсионное обеспечение путем изменения Закона Украины «О негосударственном пенсионном обеспечении». Мы быстро начнем аккумулировать «длинные деньги», которые помогут в обустройстве нашей страны. Не нужно будет лезть ни в чей карман, везде должен быть баланс интересов.
26.05.2005 14:25
Запитання 6. Автор Yuriy / bucharsky@rambler.ru
Во-первых, хочу поблагодарить организаторов, что присылаете мне анонсы конференций, стараюсь участвовать в них, пообщаться с первыми лицами. Теперь вопрос к госпоже Третьяковой. Скажите, пожалуйста, не означает ли повышение налога с 3% до 10% того факта, что нынишняя власть стремится не активизировать развитие бизнеса, и в частности страхового, а наоборот, придушить его? Забрать деньги у успешных, чтобы перераспределить их инвалидам, детям-сиротам и другим членам общества, которые ничего этому обществу дать не могут? Не считаете ли Вы, что подобные процессы ведут не к прогрессу, а к регрессу нашего государства?


25.05.2005 14:16
Гармония – то, чего мы все стремимся достичь. Гармония в налогообложении – это так называемый равнонапряженный налог, т.е. налог на прибыль. В отличие от большей части страны, страховщики уплачивают налог с оборота, т.е. доходы только за вычетом перестрахования налогооблагаются 3%. Ставка 10% приведет к удорожанию продуктов страхования – все налоги, в конечном счете, платит потребитель. В обязательном страховании гражданской ответственности нужно будет платить не 200-400 грн., а больше. Цена билета в авиации (авиационное страхование является обязательным., ни один иностранный аэропорт не примет борт без страховки ответственности перед иностранной территорией) вырастет. Вырастут цены на железнодорожный транспорт и т.д. Ведь практически ни одна отрасль народного хозяйства не обходится без защиты своих рисков. Какова же цель государства - не стимулировать защиту от рисков? Надеюсь, что государственные чиновник и политики просто пока еще не разобрались в сути страхования, ведь у них у самих обычно нет ни одного полиса страхования своих личных рисков – они привыкли, что их личные риски в социалистические времена покрывало государство: бесплатное медицинское обеспечение, бесплатное образование, обеспеченная пенсия и т.п. – все это делало государство, перераспределяя произведенные в обществе блага в свою пользу.
Такое непонимание государством классического реального страхования – безусловно регресс.
Что мы как гражданское общество должны сделать, чтобы государство изменило свою точку зрения?..
26.05.2005 14:28
Запитання 7. Автор Москаленко Віктор / udi@ukr.net
Кому вигідно і навіщо, щоб 20% страхових резервів формувалися за рахунок цінних паперів, емітованих державною іпотечною установою?


25.05.2005 16:13
Можу припустити, що це вигідно політикам, які відстоюють інтереси – експропріювати у всіх, віддати КОМУ?, або іпотечній компанії, яка створена Кабінетом Міністрів у грудні 2004 року і повинна рефінансувати банки, що кредитують населення? Потрібно запитати у них, чи так чи ні.
26.05.2005 14:31
Запитання 8. Автор М.З. / matwey-a@yandex.ru
Галина Николаевна, Вы довольно красивая женщина и, по всему видно, не бедная. Следует признать, что страховые компании в последнее время попросту жируют. 3% налога - слишком уж большая привилегия. Почему же не поделиться с государством? Разве 10% - это много по сравнению с уровнем налогообложения других видов бизнеса?
С уважением Матвей Запольский


25.05.2005 17:14
Никогда нельзя забывать, что все увеличение налогов уплачивает конечный потребитель, в нашем случае - страхователь. А следовательно увеличение налогов скажется на самих гражданах и юридических лицах, которые покупают страховую защиту.
Потребитель всегда голосует деньгами. Если он считает, что услуга дорога, а качество не адекватно – он никогда не купит такую услугу у страховой компании. Те же компании, которые сегодня развивается, которым верит клиент, которым платит, продают услугу востребованную и качественную. Почему я так думаю? Конкуренция на страховом рынке очень напряженная, в Украине оперируют более 380 страховых компаний, и потребитель всегда может выбрать из 380 ту, которая отвечает его представлениям о качестве страховой услуги.
Что касается вопроса, почему же не поделится с государством, давайте вернемся к седьмому вопросу и проблеме равнонапряженного налога – Вы можете увидеть рассуждения по этому поводу. Но акцентирую внимание, в страховании как в сфере услуг, в конечном счете, все налоги платит страхователь.
26.05.2005 14:36
Запитання 9. Автор Зборовська
Шановна Галино Миколаївно! Мені особисто дуже прикро, що урядова команда економістів-професіоналів виявилася короткозорою щодо тих макроекономічних процесів нашого суспільства, які вже багато десятиліть випробовані світовою економічною практикою. У нас процес класичного страхування дійсно знаходиться в стадії зародження, а особливо страхування життя. Процес залучення грошових потоків в економіку і одночасно упередження негативних подій в житті людини або підприємця - це прорив суспільства до якісних змін в житті кожного. В країні, де не вистачає грошових ресурсів на соціальні програми, забрати ії у страховиків - значить зруйнувати частину майбутнього фундаменту цих же соціальних програм. Тим більше, що на їх розвиток з бюджета нічого не йде. Підвищити податок страховиків, забрати частину резервів страховика без суттєвої гарантії, знищити спрощену систему оподаткування - це кошти для уряду дуже і дуже тимчасові. Взяти там, де все прозоро - найлегший варіант, який обрав уряд. Через певний період ми відчуємо результат, за який знову ж таки ніхто зараз не бере відповідальність. Тому підтримую прагнення пані Третьякової відкрити широким масам населення негативні наслідки, до яких можуть привести необгрунтовані дії уряду.


25.05.2005 17:34
Можу тільки підтримати Ваші міркування та подякувати за палку підтримку логічної доцільності існування в державі страхування.
26.05.2005 14:42
Запитання 10. Автор Никитюк Юрко / yurka@ukr.net
Яким чином Ви збираєтеся захищати українського страхувальника? Чи можуть страхові компанії вплинути на підготовку та затвердження Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"?

Дякую за відповідь.


26.05.2005 09:48
Інструментами відкритого демократичного громадського суспільства, враховуючи думки всіх. Відкрито обговорюючи та дискутуючи над болючими питаннями, бо проблемами страхування переймаються всі. Не існує людини, у якої немає потреби захищати свої особисті ризики.
Що стосується впливу страховиків на підіготовку Закону, то сподіваюсь, що такий вплив існує. Діалог між владою та Лігою страхових організацій України вже розпочався. Будемо чекати наслідків.
26.05.2005 14:42
Запитання 11. Автор Петро Григорович, Київ / russ@ukr.net
Доброго дня. Цікаво дізнатися, який вплив на ринок страхових послуг справить прийняття Закону "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет УКраїни на 2005 рік"? Яких втрат може зазнати страховий бізнес?

З повагою.


26.05.2005 09:50
У разі прийняття таких норм втрати для класичного ринку можуть бути катастрофічними, особливо в частині можливості віднесення добровільних видів страхування, в тому числі особистих, на собівартість у підприємств. Цікаво, що ті явища, які нібито держава намагається знищити – фінансові схеми – залишаться.
26.05.2005 14:49
Запитання 12. Автор Климчук Світлана / Sveta_K@gala.net
Сьогодні деякі економісти пропонують відкривати індивідуальні соціально-пенсійні рахунки депозитного характеру. Тож навіщо тоді страхові послуги?

Дякую.


26.05.2005 10:28
Українські громадяни повинні мати можливість вибору, де їм накопичувати пенсійний капітал. Вже сьогодні Закон надає можливість це робити у страховика життя, банку та у недержавному пенсійному фонді.
Конкуренція між різними фінансовими інститутами за кожного громадянина призводить до зростання якості послуги та зменшення навантаження, і як наслідок ціни. Невже вибір це погано?
26.05.2005 14:54
Запитання 13. Автор Світлана / sagee@km.ru
Доброго дня! Чи не вважаєте Ви абсурдним оподаткування страхових виплат в результаті смерті? Невже держава прагнне заробляти навіть на смерті?!


26.05.2005 10:45
Це болюче питання для нас. Ми очікуємо від вас підтримки наших думок щодо скасування такого податку. Держава ПОВИННА його відмінити.
26.05.2005 14:58
Запитання 14. Автор Марина
Галина Николаевна, как Вы считаете, какие изменения требуются страховому рынку, чтобы увеличить популизацию страхования жизни в Украине и какие перспективы ожидаются для лайфового сектора в ближайшее время?


26.05.2005 11:02
В первую очередь, ускорение принятия Законопроекта № 6160. зарегистрированного в Верховном Совете Украины в сентябре прошлого года. Этот закон позволяет очень быстро подключить мощности страховщиков жизни к пенсионной реформе, создает стимулы для работодателя делать пенсионное накопление своим сотрудникам. Обращаю внимание: НЕ ЗАСТАВЛЯЕТ, а создает стимулы участвовать в обеспечении пенсий сотрудникам, гражданам.
Во вторую очередь, нам очень нужна поддержка государства в популяризации для населения важности и роли страховщиков жизни в социальном обеспечении. Мы надеемся, что новое правительство эту роль осознает.
О перспективах. Думаю, что страхование жизни будет развиваться очень активно – мы видим огромный неудовлетворенный спрос населения на наши услуги. К сожалению, пока не у всех достаточно средств, потому что страхование, являясь по природе своей гарантией, покупается после того, как удовлетворены потребности в еде, одежде, жилище и пр. Как только физические потребности удовлетворены и средств у семьи достаточно на другие потребности первое, что приобретается, это гарантии. Накопления – это тоже гарантия нашей будущей обеспеченной жизни и старости. А значит мы обречены на успех.
26.05.2005 15:05
Запитання 15. Автор Люба Т., г. Черкасы
Какого результата Вы ожидаете от этой конференции? Хотите обобщить материалы и послать в Кабмин? И Вы думаете, что там есть время и желание Вас слушать? Есть ли среди депутатов в Верховной Раде лоббисты интересов страхового бизнеса, которые бы могли инициировать необходимые изменения в законы о страховании?


26.05.2005 11:33
Да, хотим послать в Кабмин. И думаем. Что если времени и желания нас слушать у Кабмина не будет, то мы обратимся в средства массовой информации и спросим, что обещало нам новое правительство? А обещало оно нам открытый диалог власти с бизнесом. И мы хотим участвовать в этом диалоге.
К сожалению, депутатов, которые были бы выбраны или финансировались страховым бизнесом, у нас нет. Но, есть депутаты, которым не безразличны идеи решения социальных вопросов. В том числе с помощью страховщиков. Хочу сказать спасибо Терехину С.А., Хомутыннику В.Ю., Морозову А.В., Добкину М.П., Буряку С.В., которые в тяжелые и легкие времена нашего существования поддерживали и поддерживают наши начинания. Надеюсь, что таких депутатов будет становится больше. А те, кто не будут поддерживать, не будут выбираться вами. В нашей компании мы искренне считаем, что гражданское общество может все.
26.05.2005 15:11
Запитання 16. Автор Надія Марценюк / nadyam@ukr.net
Пані Галино, вітання!
Я хочу поставити Вам такі запитання. 1. Чи здійснюють страховики спільні дії щодо недопущення проходження законопроекту? 2. Якою є середня річна сума податкових і соціальних платежів Вашої компанії?
3. Чи не вважаєте Ви, що дії нової влади в сфері регулювання оподаткування є непопулярними заходами, які підірвуть ще більше її авторитет у підприємців?


26.05.2005 11:37
1. Так, здійснюємо та робимо все, щоб роль нашої громадської організації Ліги страхових організацій ставала більш вагомою.
2. У 2004 році ми сплатили податків на суму 650 тис. грн. При цьому наш дохід від страхової діяльності становив 20,5 млн., інвестиційний дохід склав близько 2 млн., сформованих резервів було більш ніж 19 млн. грн. Арифметика проста: 20,5+2-19-0,65=2,85 млн. грн.. було витрачено на наше функціонування. У нас працює близько 130 співробітників. Ось і рахуйте нашу економіку, зважаючи на те, що ми надаємо європейську якість при обслуговуванні наших клієнтів.
3. Вважаю. Рахую, що влада повинна встановити постійний діалог з суспільством, приймаючи тільки виважені кроки щодо оподаткування та адміністрування економіки.
26.05.2005 15:19
Запитання 17. Автор Олена Заславська / savabien@mail.ru
Правительство Украины утвердило пакет законопроектов, направленных на реализацию программы "Территория качественной жизни". В пакете законопроектов предусмотрено регулирующее ипотечное кредитование. Другим источником наполнения ипотечного фонда Тимошенко назвала резервы страховых организаций.Она отметила, что один из законопроектов, входящих в пакет, вводит обязательство страховых компаний резервировать денежные средства компаний в ценных бумагах ипотечного учреждения. Ваши комментарии...


26.05.2005 13:34
Нас не нужно заставлять. Мы сами давно ожидаем эмиссии ипотечных облигаций и сертификатов. Считаем, что эти ценные бумаги являются хорошим консервативным вложением средств, которое хорошо «ведет себя» в периоды финансовых кризисов. Однако, приобретение таких бумаг должно носить абсолютно добровольный характер. Страховая компания сама считает для себя необходимый уровень ликвидности и несет за это ответственность. Если эту ответственность государство переносить на себя (заставляет купить), то тогда и ответственность за своевременную страховую выплату должна переносится на плечи государства. Это нонсенс. Государству есть чем заняться и без несения такой ответственности за коммерческие структуры. Привлекательные ипотечные бумаги будут покупаться не только страховщиками, но и банками, институтами совместного инвестирования, пенсионными фондами, если они будут привлекательными.
26.05.2005 15:23
Запитання 18. Автор студентка, м. Київ
Які напрями вкладання тимчасово вільних коштів, на Вашу думку, є найвигіднішими інвестиціями для Страхової компанії-life? Якою має бути ефективна політика розміщення активів компаній зі страхування життя? І чи вважаєте Ви встановлення правил розміщення страхових резервів по страхуванню життя максимально відповідними до сучасного стану ринку? Дуже дякую.


26.05.2005 14:36
Мова не йди лише про найвигідніші інвестиції, мова йде про те, що страхова компанія повинна зберегти в першу чергу тіло накопичення. А вже в другу чергу забезпечити інвестиційний прибуток на це тіло. А тому інвестуємо ми диверсифіковано у акції, облігації, нерухомість, депозити, банківські сертифікати, кредити населенню та інші напрямки. Стратегія нашої компанія саме така – по-перше, зберегти накопичення, по-друге, забезпечити інвестиційний прибуток. Минулого року цей прибуток склав від 8,88-16,56% за різними договорами страхування.
Щодо порядку розміщення. Думаю, що його потрібно наближати до відповідності сучасному стану ринку. Ми вважаємо, що відсоток інвестування у нерухомість має бути підвищений до 40%. Сьогодні він складає 20%. На мою думку. Страховикам потрібно надати можливість концентрувати пакети акцій. При сучасному стані фондового ринку лише мажоритарний акціонер може впливати на дивідендну політику підприємства. Міноритарні (маленькі) долі не дають змоги впливати на ці процеси, а тому інвестування в акції, на жаль, не є ефективним. Існують ще й інші пропозиції, але ці найголовніші.
26.05.2005 15:32
Запитання 19. Автор Тодоров / todorov@skif.net
Шановна пані Третьякова!
Не зрозуміло, чому зміна структури страхових резервів страховщиків призведе до зменшення ліквідности страхових компаній?


26.05.2005 14:38
Ви пам’ятаєте банківську кризу, спровоковану купівлею ОВДП (російською - ОВГЗ). Це може очікувати і страхові компанії. Держава не завжди гарантує викуп цінних паперів, що емітує. Особливо, якщо імітування таких паперів відбувається при дефіцитному бюджеті. Таким чином. У разі, якщо страховику потрібно буде сплачувати страхове відшкодування, у нього може не бути „живих” грошей, а будуть цінні папери.
Ви захочете отримати страхову виплату цінними паперами?
26.05.2005 15:36
Запитання 20. Автор Юрий
Уважаемая Галина Николаевна, Что хочет Кабмин - понятно, а к чему Вы призываете? Оставить все так, как есть? Внести другие изменения? Принять компромисные решения? Из контекста как-то не совсем ясно.
С уважением
Юрий, страховой агент


26.05.2005 14:55
Наши предложения:
1.Повысить требования и контролировать маржу платежеспособности страховой компании. Под повышением понимаю, установление минимальной маржи платежеспособности в размере минимального уставного фонда страховщика. Т.е. в любом случае у страховщика должно быть страхового капитала не меньше. Чем 1 млн. евро для «не жизни», не менее чем 1,5 млн. евро для «жизни». С другой стороны, эта цифра не должна быть меньше, чем 4% от сформированных страховых резервов в «жизни». Проект такого документа, подготовленный Госфинуслуг, нуждается в доработке.
2.Госфинуслуг должен контролировать структуру размещения страховых резервов в соответствии с законом.
3.Силовые структуры должны заняться контролем за законностью заключения договоров страхования. Начало финансовой схемы – фиктивный договор страхования, средства, по которому относятся на валовые затраты предприятия.
4.Налоговая инспекция должна контролировать обычную цену договора страхования. Второе начало финансовой схемы – заключение договора страхования на завышенной цене. Превышение идет на теневые цели.
5.Спрос – рождает предложение. Страховые компании удовлетворяют спрос предприятий на теневые деньги. А это связанно с коренными преобразованиями всего обустройства нашей жизни.
26.05.2005 15:43
Запитання 21. Автор Юлія / julia_r._@rambler.ru
Шановна Галино Миколаївно! скажіть, будь ласка, чи є у Хмельницькому філія СК "Аска-життя" і чи займаєтьва ваша компанія страхуванням діяльності сільгоспвиробників? якщо так, то на яких умовах?


26.05.2005 14:55
У Хмельницькому є філія СК „Аска”, яка і займається страхуванням діяльності сільгоспвиробників. Умови такого страхування потрібно дізнаватися у компанії „не життя”, якою і є наша „сестра” СК „Аска”. Ми ж маємо ліцензію виключно на діяльність у добровільному страхуванні життя. Страхуємо життя, здоров’я та пенсійне забезпечення людини.
26.05.2005 15:52
Запитання 22. Автор Воронюк Юрий / 98765_2004@mail.ru
Уважаемая Галина!
Что будет рассматриваться страховым случаем если Национальный банк Украины примет Ваши предложения о принятии в обеспечение по кредиту имущественных прав на полис страхования жизни? Будет ли считаться страховым случаем неплатежеспособность клиента, например по причине временной нетрудоспособности (травма, болезнь, потеря работы)?


26.05.2005 14:59
Мы предлагали Нацбанку Украины уменьшить ставку резервирования по договорам кредитования, где залогом выступают имущественные права на полистрахование жизни:
1.В первую очередь, по накопительным договорам страхования. В этом случае залогом обеспечения возврата кредита банку выступает страховая сумма по риску дожития – это та сумма, которую накапливает клиент у страховщика.
2.Во вторую очередь, по рисковым договорам страхования жизни. В этом случае клиент страхует смерть по любой причине. И в случае его ухода из жизни, страховая компания выплачивает банку задолженность по кредиту. Может быть добавлен риск инвалидности I/ II групп. При таком уровне инвалидности клиент становится не трудоспособен – теряет работу и, как следствие, не может выплачивать кредит.
Национальный банк Украины признал, что имущественные права по полистрахованию жизни могут являться залогом. Однако, пока не согласился на уменьшение резервирования. Думаю, что это вопрос времени и большего охвата населения страхованием жизни. Кроме этого страховщики сами получили право с января 2005 г. кредитовать страхователя. И теперь банки Украины должны быть тоже заинтересованы в улучшении условий кредитования граждан Украины.
26.05.2005 15:55
Запитання 23. Автор Громадянин, що сидить в Інтернет-кафе, п’є каву і дивиться на бджілку
Шановна пані, як розв’язати протиріччя: страхування життя існує для захисту людини, але найбільшого захисту потребує бідна людина, яка не має грошей на страхування. Як у світі долається таке протиріччя?


26.05.2005 15:17
На головній сторінці цієї Інтернет-конференції є слайд „Організація соціального захисту людини в Україні”. Давайте поглянемо на нього. Там зображено 2 системи: добровільна і обов’язкова. У разі, якщо роботодавець або людина не в змозі сплачувати страхові внески до страхової компанії, то вона може розраховувати тільки на мінімальний рівень захисту, який організує держава за рахунок податків. Як тільки держава хоче підвищити систему соціального захисту за рахунок податків, збільшується податковий тиск на роботодавця і на людину. Гармоній –у рівновазі або у балансі. Скільки роботодавець та громадянин може сплачувати податків до держави і який рівень захисту може створити держава за ці отриманні гроші. Якщо громадянин хоче отримувати підвищений захист, то він повинен або організовувати його сам, або звернутися до свого роботодавця. У всьому світі держава стимулює такий добровільний процес. А саме надає податкові привілеї для тих роботодавців та громадян, які створюють такий захист собі самі. З 2004 року громадянин, який сплачує внески за договором довгострокового страхування життя, може отримати податковий кредит. Тобто, йому повинні повернути сплачений прибутковий податок з громадян. А роботодавець може організовувати такий захист за рахунок витрат, не сплачуючи 25% корпоративного податку – це так званий податковий трансферт. Коли держава не збирає податків, а дозволяє цей податок направити на соціальний захист людини. Так це долаються протиріччя. А бідна людина повинна завжди мати захист від держави на рівні максимально можливого.
Сама знаходжусь на стадії експерименту отримання від держави такого податкового кредиту у розмірі 333,9 грн. Чекаю вже близько 2 місяців. Якщо не отримаю відповіді від податкової протягом ще одного місяця, буду звертатися з позовом до податкової інспекції, але вже буду мати права стягувати не лише цей податковий кредит, а вже і відсотки. Дуже гарна норма закону. Дозволяє громадянину на рівних розмовляти з державою.
26.05.2005 15:57
Запитання 24. Автор Волков
Шановна Галина Миколаївна. Зараз при Кабміні створюється Координаційна Рада з питань розвитку підприємництва, яку буде патронувати безпосередньо Юлія Тимошенко, а очолювати Ксенія Ляпіна. Чи ввійшли Ви до цієї Ради? Чи потрібна вона взагалі, на Ваш погляд?


26.05.2005 15:52
Ні, не увійшла. Не пропонували. А такі ради мають сенс лише у разі, коли патрон використовує знання радників. Якщо ж патрон має намір тільки заспокоїти громадськість таким створенням ради без врахування думки експертів, то вона ні до чого.
26.05.2005 15:58
Запитання 25. Автор Валентин В. / vuss@ukr.net
Шановна Галино Миколаївно! Означте, будь ласка, основні перепони на шляху розвитку страхового ринку в Україні. Чи планує страхова компанія "Аска-Життя" виводити на ринок якісно нові страхові продукти?


26.05.2005 16:02
Змінюються міністри, прем’єр-міністри, президенти. „Аска-Життя” працює на ринку, намагається забезпечити громадян України тим рівнем якості страхової послуги, яка можлива в кожний момент економічного життя країни. Тому можу констатувати, що суттєвих перепон на шляху розвитку „Аска-Життя”, які б вона не змогла б подолати, не існувало. В подальшому побачимо.
Що стосується нових страхових продуктів, то цього року ми розробляємо ряд пенсійних продуктів, з вересня ми почнемо в новому операційному залі видачу кредитів нашим страхувальникам, а також у грудні 2005-січіні 2006 сподіваємося запустити продукт, де страхувальник зможе вибирати напрямки інвестування своїх грошей. Завітайте до нас. Ми ніколи не розчаруємо вас відсутністю нових послуг або їх новою якістю.
26.05.2005 16:09
Запитання 26. Автор Костянтин Шелехов / cessia@visti.com
Шановна Галина Миколаївна, чи немає у Вас відчуття, що зокрема у ставленні до особистих соціально значущих видів страхування (страхування життя і додаткової пенсії тощо) чергова влада розпочала вирішувати своє головне питання - надання соціальної допомоги виключно "з рук хазяїна" - адже треба прикормлювати нужденних і вводити це виключно собі у здобуток? А самостійно існуючі від державного впливу колективні форми соціального забезпечення (в тому числі накопичувальне страхування) для влади тепер - просто нікчемне питання... З повагою, К.Шелехов


26.05.2005 16:03
Костянтине, нікчемного питання в соціальному захисті існувати не може, якими б засобами воно не здійснювалось. Можу відмітити, що. Наскільки я знаю, то виключно держава забезпечує соціальний захист лише за одного соціально-політичного ладу – комунізмі. Якщо би будуємо комунізм, то держава буде намагатися монополізувати сферу соціального забезпечення. Якщо ж ми будуємо будь-який варіант відкритого суспільства, то там безумовно будуть страховики.
Інша справа, що ніхто в нашій державі не сказав нам, не подав жодного сигналу. Що ж ми будуємо? Яка політ-економічна платформа лежить в основі всіх дій уряду? Ідеологічну платформу ми побачили, вона стисло формулюється – „на зустріч людям”. А ось якими економічними формами ця мета буде досягатися, загадка для всіх.
Може вибори до Верховної Ради наступного року змусять хоч одну партію розродитися не тільки ідеологічними закликами, але й економічними, політ-економічними засобами її реалізації.
Я вважаю, що повернення до платформи комунізму в наш час неможливе. Будемо рухатися вперед. Дякую за запитання.
26.05.2005 16:19