Стенограма конференції

Страхування життя в Україні
чи є життя після пенсії?


відбулась 02-02-2005 з 14.00 до 16.00.
Учасник(и) конференції: Галина Миколаївна Третьякова, голова правління ЗАТ УАСК "Аска-Життя",
Ірина Григорівна Сиренко, заступник голови правління СК "Аска-Життя".


Запитання 1. Автор Василь Довгач. / trirema_lv@gala.net
Шановна пані Третьякова!
Підкажіть будь ласка, яку середню суму необхідно мати для того щоб застрахувати своє життя від нещасного випадку (смерть) на суму 100 тис. грн.?
Які виплати необхідно мені зробити протягом року.

Дякую.


31.01.2005 10:36
Якщо Ви хочете застрахувати тільки ризик смерті від несчасного випадку, то потрібно мати приблизно 300 грн. на рік.
02.02.2005 14:04
Запитання 2. Автор Микола Казаков, КДМА
Шановні пані! Мені здається, що корпоративне страхування здатні здійснювати лише дуже великі й богаті підприємства, яким вже нікуди гроші вкладати. І тут закладена певна дискримінція, оскільки люди, що працюють на маленьких фірмах, позбавлені можливості бути застрахованими і забезпеченими в старості. Чи існують сьогодні в Україні шляхи усунення подібної дискримінації?


31.01.2005 17:08
Ніякої дискримінації не існує. Страхування життя можна здійснювати будь-яким підприємствам України. Наші рекомендації – страхування життя впроваджувати на підприємстві у разі, коли середня заробітна плата досягла розміру 700-800 грн. та вище. Будь-який працівник має можливість забезпечити свою старість додатковою пенсією самостійно або за рахунок роботодавця в компанії зі страхування життя.
02.02.2005 14:07
Запитання 3. Автор Анна, Київ
Шановна пані Третьякова. Чи зберігається страховий поліс від нещасного випадку, якщо клієнт переїжджає за кордон на постійне місце проживання?
Дякую.


31.01.2005 17:36
Все залежить від того, що зазначено в полісі в розділі „Територія дії страхового полісу”. Договори страхування життя нашої компанії діють на території всього світу без обмежень.
02.02.2005 14:08
Запитання 4. Автор Вікторія, Київ
Доброго дня.

Чи не могли б Ви розказати, які чинники сьогодні впливають на формування ринку страхування життя в Україні.

Дякую за відповідь, бажаю усіляких гараздів.


01.02.2005 14:15
1 макроекономічний чинник – рівень життя в країні та обсяг ВВП.
2 чинник – рівень інфляційних процесів.
3 чинник – рівень обізнаності населення та його довіри щодо страхування життя.
4 – впровадження пенсійних реформ чи їх відсутність.
5 чинник – наявність податкових преференцій щодо страхування життя та пенсійного страхування.
За всіма цими чинниками ми маємо позитивну динаміку. В Україні законодавство зі страхування життя та пенсійного страхування сприяє розвитку цього сегменту страхування.
02.02.2005 14:12
Запитання 5. Автор Сергей
Очень интересно услышать о стратегии развития Вашей компании.

Заранее благодарен.


01.02.2005 14:19
Стратегия нашей компании: для рынка - не менее 10,5%, а это значит – один из лидеров рынка страхования жизни, объем продаж в 2005 году – 120 млн. грн. Мне кажется, что более интересен вопрос о миссии нашей компании. Мы являемся социально-ответственной компанией. Наша миссия – помощь гражданам Украины в организации социальной защиты своими силами и силами своего работодателя. При этом мы прилагаем много усилий к тому, чтобы стать одним из самых серьезных подрядчиков Государства в организации социальной защиты украинца в сегменте обязательного социального страхования.
02.02.2005 14:17
Запитання 6. Автор Ирина
Добрый день Галина Николаевна и Ирина Григорьевна,

не могли бы Вы рассказать, как пришли в страховой бизнес. Как и когда была созданна "Аска-Жизнь"?


01.02.2005 14:24
Компания была создана в 1996 году, в предверии принятия поправок к Закону «О страховании», которые поделили рынок страхования на 2 сегмента «жизнь» и «не жизнь». По дате регистрации мы – самая « старая» компания в Украине. Мы зарегистрированы в Киеве, где и находится наш центральный офис. В страховом бизнесе Г.Н.Третьякова – с 1991 года, И.Г. Сиренко – с 1996 года. Более подробную информацию Вы можете увидеть на сайте нашей компании.
02.02.2005 14:21
Запитання 7. Автор Сергій Миколайович
Шановна пані Третьякова
Чому страхування в Україні займає лише 1% від ВВП? Це обумовлено особливістю нашого менталітету, не довірою до страхового бізнесу чи якимось другими причинами?


01.02.2005 15:34
За результатами 2003 року страхування займає більше ніж 6% ВВП – маленька корекція. Щодо страхування життя, то цей сегмент страхування дає стрімке зростання – 320% у 2002-2003 р.р. і більше ніж 280% за 9 місяців 2004 року, хоча все ще займає близько 1% в усіх обсягах страхування. Для порівняння наведемо цифри у Європі, де страхування життя – це 60% та більше від всього обсягу страхування. Будемо розвиватися далі.
02.02.2005 14:25
Запитання 8. Автор Юлія. Київ
Шановна Галина Миколаївна. В яких обласних центрах України працюють відділи вашої компанії?
Дякую.


01.02.2005 16:12
Наші представники працюють в усіх обласних центрах України.
02.02.2005 14:26
Запитання 9. Автор Юрій Ю.
Вітаю, чарівні панянки!
Чи зміниться стратегія розвитку Вашої компанії з огляду на останні події, а саме обрання на пост Президента України Віктора Ющенко? І, взагалі, чи вимальовуються якісь тенденції розвитку ринку страхування в цілому?
Заздалегідь вдячний за відповідь.


01.02.2005 16:19
Ми маємо надію, що новий уряд включить до своєї Програми ті пропозиції щодо страхування життя в розрізі концепції соціального розвитку суспільства, які ми надали представникам „Нашої України” минулого тижня .Ми вважаємо, що страховики життя повинні стати вагомою часткою системи соціального забезпечення наших громадян.
02.02.2005 14:29
Запитання 10. Автор М. Антоненко / man-4@ukr.net
Как психолог я хотела бы обратиться к госпоже Третьяковой с таким вопросом: почему Вы на Интернет-конференцию выходите со своим заместителем? Это проявление демократии или желание показать, что у руля страхового дела стоят женщины, способные успешно вести бизнес? Или госпожа Сиренко знает что-то такое, что Вам неводомо? А может, Вы чем-то обязаны И.Г., и не можете ей отказать? Объясните логику женского поведения.


01.02.2005 17:04
В нашей компании предоставляется возможность всем, кто имеет системный взгляд на проблемы развития страхования жизни, высказать свою точку зрения, которая иногда может отличаться от моей. Думаю, что мысли госпожи Сиренко дополняют мои собственные.
В нашей компании нет дискриминации человека по признакам расы, пола, вероисповедания и возраста.
В страховании жизни, вероятно это связанно с социальной направленностью нашего бизнеса, работают очень много успешных женщин.
02.02.2005 14:32
Запитання 11. Автор Тамара Оша, Донецк / tosha7@inbox.ru
Добрый день. Мне 40 лет, я работаю в негосударственном секторе и имею зарплату, которая на сегодняшний день меня удовлетворяет. Однако меня все больше волнует вопрос об обеспеченности моей пенсионной жизни. Смогу ли я выжить - неизвестно. Конечно, страхование - это выход. Но где гарантия, что страховая компания, у которой я приобрету полис, не обанкротится к моменту выплат? Получается, что я должна застраховаться и от ваших неудач? Как разрешить эту дилемму?


01.02.2005 17:14
Пенсионное обеспечение гражданина Украины стоит на трех столбах: государство, работодатель и собственно сам человек. Государство обеспечивает, я бы назвала это так, минимальный прожиточный уровень. Работодатель может дополнить пенсионное обеспечение до уровня 10-60% последнего уровня зарплаты. Уровень сегодняшнего обеспечения со стороны государства составляет в среднем 10% от последнего уровня зарплаты. Если к этим двум источникам подключится и сам человек, откладывая на старость, то уровень пенсионного обеспечения можно довести до 70-100% от уровня дохода перед пенсией.
Что касается возможного банкротства страховой компании. Средства страховых резервов по страхованию жизни, в том числе и по пенсионному страхованию, не являются собственностью страховой компании и отделены от ее другого имущества, они не входят в состав ликвидационной массы и распределяются между страхователями в приоритетном порядке. Это одна из мощных гарантий возврата средств. Таких гарантий уже работает много: минимальный размер уставного фонда 1,5 млн. евро внесенного только деньгами, диверсификация размещения активов регулируемая надзорными органами, требования к первым лицам компании (руководитель СК банкрота не имеет право в последующем быть руководителем ни одной страховой компании), требования к платежеспособности компании и др. Государство предпринимает все усилия, чтобы свести вероятность банкротства страховщика жизни к нулю.
02.02.2005 14:39
Запитання 12. Автор Сергій, Київ
Добрий день, пані Галино.
Скажіть будь-ласка, як буде вести себе податкова якщо ми застраховані за довгосроковим договором, але через рік після початку його дії вимушені звільнити двох наших співробітників. Як нам тепер бути. Платити внески за них і далі? Які для цього є підстави і як це питання вирішити. Дякую
Сергій Ляшенко.
Заступник директора КП "Струм"


01.02.2005 17:18
Відповідно до пункту 7.2.4 Закону „Про оподаткування прибутку підприємства” страхові внески по цих застрахованих мають бути ретроактивно оподатковані.
На страховому ринку ми є лідерами в груповому страхуванні життя. Нашою компанією опрацьовані договори страхування за рахунок підприємств, які максимально зменшують податковий тягар для страхувальника. Будь ласка, звертайтеся до нас.
02.02.2005 14:42
Запитання 13. Автор Матвей / matwey-a@yandex.ru
Наверно, мой вопрос к Ирине Григорьевне. Я журналист, имеющий свободный график работы и множество контактов. Могу ли я работать стаховым агентом Вашей компании? Какие для этого выдвигаются требования? Необходимо ли пройти определенные курсы перекваливикации? Куда обращаться по этому вопросу? И самое важное, конечно: заинтересованы ли Вы в таких кадрах, как я?


01.02.2005 17:23
Уважаемый Матвей, у Вас есть возможность получить работу в нашей компании в качестве страхового агента. Для этого Вам необходимо прийти к нам в компанию, пройти обучение в Школе Страхового Агента, которая ежемесячно проводит занятия в нашей компании (бесплатно для Вас). Мы заинтересованы в осведомленных, активных людях. Нам также интересно будет попробовать сотрудничество с вами как с журналистом. Приходите к нам в компанию.
02.02.2005 14:46
Запитання 14. Автор Людмила Іванчук
Мене цікавить таке питання: яке місце посідає компанія зі страхування життя в державній пенсійній реформі?

Дякую.


02.02.2005 10:02
Компанія зі страхування життя посідають унікальне місце в пенсійній реформі, адже тільки вони роблять пенсійне забезпечення у вигляді по життєвих ануїтетів (по життєвих пенсій, рент). Навіть якщо ви накопичуєте гроші у недержавному пенсійному фонді, то при досягненні пенсійного віку, ви маєте обрати страховика, що буде пожиттєво сплачувати вам таку пенсію (ренту, ануїтет). Крім того, тільки страховики життя забезпечують недержавні пенсійні фонди додатковим страхуванням на випадок інвалідності або смерті до досягнення пенсійного віку. Також страховики зі страхування життя вже більш ніж 2 роки впроваджують пенсійне страхування в Україні в різноманітних програмах страхування. За статистикою Ліги страхових організацій Україні, більш ніж 40% зборів зі страхування життя – це пенсійне страхування. На погляд експертів „Аска-Життя”, найближчі 2 роки страховики життя будуть основними фінансовими інститутами для впровадження пенсійного забезпечення за рахунок роботодавців.
Що стосується громадян України, то поки що тільки у страховиків життя ви можете побачити продуктовий ряд, що відповідає світовим стандартам: пенсія у вигляді накопичення капіталу, строкова пенсійна рента, по життєвий ануїтет (рента, пенсія), пенсія для подружжя тощо.
02.02.2005 14:55
Запитання 15. Автор Віктор Криворучко / priluchina@pl.cg.ukrtel.net
Шановні пані Галино та Ірино!
Страшний випадок з цунамі в Середній Азії довів усім, що треба страхуватись. А от у кого і як? Чи могли б Ви розмістити (і як часто) рекламу в місцевих засобах масової інформації, до яких найбільша довіра, про роботу СК "Аска-Життя", її найближчих відділень? Ну хоча б у газеті "Прилуччина" (тираж 5 тис.прим., ареал розповсюдження - м.Прилуки і Прилуцький район Чернігівської області).


02.02.2005 10:05
Якщо у Вас є бажання розмістити інформацію щодо страхування життя та пенсійного страхування, Ви можете контактувати з нашими підрозділами по роботі з громадськістю, вони нададуть Вам необхідну інформаційну підтримку.
02.02.2005 14:57
Запитання 16. Автор Надія Михасик / nadyam@ukr.net
Добридень!
Скажіть будь ласка, як розподіляється сума страхового полісу працівника, якщо він звільняється з фірми, яка його застрахувала? І що відбувається, якщо така фірма стала банкротом?


02.02.2005 10:27
Все залежить від страхового договору. 90% договорів групового страхування життя мають в собі зауваження щодо переходу майнових прав на накопичену суму до застрахованого працівника у випадку його звільнення. В більшості таких договорів роботодавець встановлює мінімальний термін, протягом якого ви повинні працювати на цьому підприємстві. Це 3-10 років. Інколи роботодавець надає право використовувати накопичену суму і раніше. Якщо ви відпрацювали цей мінімальний термін, то у разі звільнення страховий договір в частині накопичення саме по вас переоформлюється в договір страхування між вами та страховиком на умовах „великого” договору страхування (вам передається право страхувальника). Якщо ви звільняєтесь раніше зазначеного терміну, ця сума має бути використана відповідно до умов договору страхування.
У разі якщо роботодавець-страхувальник банкротує, то право страхувальника передається правонаступнику такої юридичної особи. Уразі відсутності такого правонаступника – застрахованій особі.
02.02.2005 15:03
Запитання 17. Автор Оксана Просяник / sagee@km.ru
Здравствуйте!
Компании по страхованию жизни часто обвиняют в участии в махинациях по отмыванию денег. Правда ли это? Как отличит недобросовестных страховиков?


02.02.2005 10:30
Компании по страхованию жизни не обвиняются в отмывании денег уже на протяжении последних 4 лет. Именно на протяжении этого срока было создано законодательство, не допускающее отмывание денег через компании по страхованию жизни.
Недобросовестные страховщики (в идеальной ситуации) – не имеют лицензии на страхование. О компаниях, которые имеют лицензии на страхование, Вы можете узнать на сайте Государственной Комиссии по регулированию ринков финансовых услуг.
02.02.2005 15:07
Запитання 18. Автор Сергій, м. Київ
Доброго дня.
Скажіть будь-ласка, чи використовує ваша компанія систему автоматизації бізнес процесів? Яку саме? Чи допомагає дане рішення для покращення роботи компанії?


02.02.2005 10:35
В нашій компанії застраховано на цей час більше ніж 30 тис. Осіб. До кінця року їх кількість досягне 200 тис. Зважаючи на те, що ми ведемо персоніфікований облік, всім зрозуміло, що без наявності систем автоматизації, страховик життя функціонувати не може. Ми маємо декілька ліцензованих програмних продуктів, в тому й українських компаній, таких як „Екотех” і „Акцент”. Цього року ми проводимо велику роботу щодо відбору компаній, що будуть супроводжувати нашу діяльність в подальшому. Це компанії з Німеччини, Бельгії, Ізраїлю, Польщі, Росії.
02.02.2005 15:12
Запитання 19. Автор Залєтов Олександр, Київ / zaletov@ukr.net
Шановна Галина Миколаївна! На страховому ринку України Ви вже багото років серед колег та органів державної влади асоціюїтесь з людиною, яка вважається однією з рушійною силою розвитку вітчизняного страхування. У зв"язку з цим хотілось би знати: коли та хто привів Вас на страховий ринок і як змінилось від цього Ваше сімейне життя (враховуючи, що у Вас четверо дітей, а донька вже стала страховиком) з призначенням головою правління ЗАТ УАСК "Аска-Життя"?


02.02.2005 11:29
Дорогий Олександре. Ви мене знаєте вже досить давно і досить добре, тому для Вас не буде несподіванкою, якщо я скажу, що ніхто мене не приводив мене на страховий ринок. Мої сімейне життя від цього не змінилось. Якщо б у мене не було страхування і дітей, в тому числі онука, думаю, я знайшла б собі ще якусь справу.
Мені дуже подобається, що зараз я працюю в компанії, яка є соціально відповідальною перед країною, в якій живу я та мої діти. Я докладу всіх зусиль, щоб країна, в якій живуть і планують жити мої діти, була б застрахована від будь-яких ризиків. А також, щоб обізнаність наших громадян щодо страхування життя та пенсійного страхування була б на належному рівні.
Я не знаю більш соціальної професії (мабуть за винятком тільки лікаря), ніж професія страховика життя.
02.02.2005 15:17
Запитання 20. Автор Залетов Одександр, Київ / zaletov@ukr.net
Шановна Ірина Григорівна! Ви довгий час працювали у поважній компанії "Остра-Київ", яка займалась страхуванням іншим, ніж страхуванням життя, та досягли значного аторітету та поваги як серед клієнтів, так і колег. Чому саме діяльність на ринку страхування життя привернула Вашу увагу?


02.02.2005 11:31
Шановний Олександре. Я вважаю, що страхування життя є дуже перспективним, цікавим та соціально значущим бізнесом. Страхування життя – це страхування, банківська справа, інвестиційна діяльність, управління ризиками підприємства та окремої людини, створення ефективних систем мотивації персоналу підприємств. В страхуванні життя сама сьогодні є унікальна можливість реалізувати свої професійні здібності, свій досвід, а також реалізувати себе як Особистість. Також в цьому бізнесі є знову ж таки унікальна можливість не тільки заробляти гроші, а й приносити добро людям. Приємним є також те, що саме сьогодні я беру участь у створені всього ринку страхування життя. Приєднуйтесь!
02.02.2005 15:25
Запитання 21. Автор Вячеслав, м. Київ / taurus@ln.ua
Запитання стосовно ризикІв при інвестуванні в у будвництво житла:
Чи можна застрахувати свій договір з інвестиційною компанією, яка фінансує будівництво?
Фізособа вкладує кошти - здача будинку затримується / інвестиційна компаниія банкрутіє чи зникає зовсім... Чи можна захистити себе страховим договорм від таких подій? Дякую !


02.02.2005 11:39
Шановний В’ячеславе, на жаль, ми працюємо в сфері забезпечення життя, здоров’я та пенсійного страхування, і не маємо права займатися страхуванням фінансових ризиків, про які Ви запитуєте. Будь ласка, звертайтеся до наших колег в секторі страхування „не життя”.
Якщо Ви бажаєте або плануєте отримати кредит під купівлю житла (іпотека), ми можемо запропонувати Вам страхування Вашого життя та здоров’я на термін кредитної угоди.
02.02.2005 15:28
Запитання 22. Автор Володимир Кирьян, Львів / e-mail
Шановна Галино Миколаївно! У мене два питання. 1. На роботу з якими клієнтами переважно зорієнтована Ваша компанія - індивідуальними чи корпоративними? Який механізм роботи з великими підприємствами Ви застосовуєте? Чи можете Ви оцінити свою роботу в цьому напрямі як успішну? 2. Які компанії зі страхування життя на українському ринку Ви поважаєте за їх чесність? Які лайфові компанії вважаєте своїми конкурентами? Який взагалі сьогодні рівень конкуренції на цьому ринку?


02.02.2005 11:41
1. Ми є універсальною компанією, яка пропонує своїм індивідуальним та корпоративним клієнтам різноманітний ряд страхових продуктів. За результатами роботи 2003-2004 р.р. ми є лідером в роботі з корпоративними клієнтами. Однак маємо і велику кількість індивідуальних клієнтів. Вважаємо, що сьогодні ми маємо найефективніший страховий продукт для роботи з корпоративним клієнтами, які враховує можливі побажання корпорацій щодо самого страхового захисту, так і до можливих інвестиційних проектів, а також враховує кадрову політику корпорацій.
2. Якщо компанія зі страхування життя отримала ліцензію зі страхування життя, вона є нашим конкурентом і веде себе відповідно до чинного законодавства. На ринку страхування життя сьогодні не має нечесних страховиків, бо створені умови з боку держави щодо
недопущення не доброчинної поведінки страховика життя на ринку.
Щодо конкуренції на ринку – можу сказати, що перша п’ятірка страховиків життя збирає більше ніж 80% від усього збору страхових платежів ринку. За різними показниками ми посідаємо від 1 до 4 місця серед страховиків життя.
02.02.2005 15:39
Запитання 23. Автор Anton / anton@mail.km.ru
Скажите, Ирина Григорьевна, можна ли в вашей компании застраховаться от безработицы? Насколько я знаю, существует только государственный фонд, куда отчисляются средства на случай потери работы.


02.02.2005 13:12
Уважаемый Антон, думаю, что самая правильная страховка от безработицы – это самостоятельное накопление средств для использования их в таких чрезвычайных ситуациях. Есть также программы страхования жизни для сотрудников досрочно (по контракту) увольняемых с предприятия, которые могут быть реализованы работодателем. Они предусматривают выплату значительных «выходных пособий» при увольнении человека.
02.02.2005 15:42
Запитання 24. Автор Ирина Петровна Мусиенко, архитектор
Уважаемая госпожа Третьякова, занимается ли Ваша компания медицинским страхованием? В последнее время как-то активно стала муссироваться идея об обязательном медицинском страховании. Как Вы относитесь к такому новшеству?


02.02.2005 14:21
В течении двух дней мы разместим на нашем сайте концепцию налогообложения операций по медицинскому страхованию, разработанную нашей компанией, где Вы можете увидеть виды страхования, которые в быту называют «медицинским страхованием». Частью из них мы занимаемся. Что касается обязательного медицинского страхования, то мы являемся участниками процесса разработки законодательных актов, в которых в такой системе принимают участие страховщики Украины. Будут ли это страховщики жизни или рисковые страховщики, или страховщики созданные специально под систему ОМС – об этом идут дискуссии. Если государство нам поручит, то мы готовы выступить подрядчиком по обеспечению ОМС граждан Украины.
02.02.2005 15:48
Запитання 25. Автор Влад
В Україні діє близько 40 компаній по страхуванню життя, то які переваги ви маєте в порівнянні з іншими? Який відсоток від суми платежу ви за бираєте собі "на ведення справи"?


02.02.2005 14:33
Наша перевага: якість, якість і ще раз якість, яку ми забезпечуємо завдяки високопрофесійній, соціально-відповідальній, активній команді фахівців. Ми є клиєнторієнтована компанія, що веде бізнес «B2B» (обличчям до обличчя, бізнес до бізнеса). Наша компанія ще до цього ж є творцем страхового ринку життя, ми приймаємо активну участь у розробці нормативно-правової бази страхування життя, створюємо та першими вводимо на ринок нові технології та нові продукти. Також наша компанія займається просвітницькою роботою серед населення України, роботодавців та державних діячів.
На ведення справи за різними програмами страхування ми закладаємо від 1% до 12% в залежності від обсягу послуг, які ми пропонуємо клієнту.
02.02.2005 15:57
Запитання 26. Автор Parhomenko / Parhomenko
Питання до обох учасниць конференції. Відомо, що існують різні страхові продукти, поліси. Кажуть, що потрібно дуже добре орієнтуватися у цих справах, аби не вскочити в халепу. Цікаво дізнатися, який ви маєте страховий поліс, і можливо, не один.


02.02.2005 14:55
Третьякова: 1. Пенсійне страхування, пожиттєве. Страхова виплата починається з 57 років (на мою думку, я піду на пенсію на раніше 57). 2. Студентський поліс на користь мого молодшого сина (йому зараз 7 років), він почне отримувати страхову виплату у 17, і буде отримувати її протягом 5 років поки буде навчатися у ВНЗ. 3. Поліс „Спадок” на користь мого чоловіка та дітей. Поліс пожиттєвий, коли я піду з життя, мої спадкоємці додатково до спадщини отримають страхову виплату. Страхові внески за таким полісом я буду здійснювати до досягнення пенсійного віку.
Сиренко: 1. Студентський поліс на користь моєї доньки. Страхову виплату вона буде отримувати починаючи з 17 років протягом 5 років навчання у ВНЗ. 2. Поліс пенсійного забезпечення, за яким я буду отримувати додатково до державної пенсію з 55 років. 3. Всі члени моєї родини (в тому числі і я) застраховані також по „Семейному полису”.
До того ж ми маємо корпоративні програми страхування життя, і кожен працюючий в „АСКА-ЖИТТЯ” застрахований по ризику „Смерть з будь-якої причини”. А також „АСКА-ЖИТТЯ” накопичує на кожного працівника відповідну суму додатково до заробітної плати.
02.02.2005 16:07
Запитання 27. Автор Светлана, УНИАН
Уважаемая Галина Николаевна! Вы являетесь собственником "АСКА-ЖИЗНЬ" или наемным менеджером? Уверены ли Вы в своем будущем как руководителя страховой компании? От чего оно зависит? Надеюсь на Вашу откровенность. Разрешите использовать Ваш ответ в материалах агентства.


02.02.2005 15:15
Я являюсь миноритарным акционером СК «АСКА-ЖИЗНЬ» (10%), а поэтому на 90% я являюсь наемным менеджером. Естественно, по желанию акционеров руководитель нашей компании может быть изменен. Думаю, что это зависит от профессионализма и эффективности работы руководителя и его команды. Наши акционеры ценят менеджмент нашей компании. Наш персонал востребован на рынке труда, об этом свидетельствуют, в том числе и постоянно поступающие предложения о смене рабочего места от кадровых агентств. Поэтому мы сегодня стоим перед проблемой удержания персонала, а не его ротации. При общих изменениях на рынке труда ситуация может поменяться. Думаю, что динамика профессионального роста менеджмента «АСКА-ЖИЗНЬ» такова, что позволяет рассчитывать на стабильную работу в компании в течение ближайших 20 лет (как минимум).
02.02.2005 16:14
Запитання 28. Автор Татьяна
Галине Третьяковой
Занимается ли Ваша страховая организация пенсионным страхованием и какие уже есть результаты?


02.02.2005 15:16
Конечно, занимается. Обратите внимание на наши предыдущие ответы.
02.02.2005 16:15
Запитання 29. Автор Андрей, Киев / stecenko-andr@mail.ru
Вопрос Ирине Сиренко.
Как Интернет-рекламист хотел уточнить такой вопрос: Какой процент от объема рекламного бюджета выделено на интернет рекламу?
И расскажите про планы компании относительно завоевания информационных просторов украинского Интернета для продвижения Вашего бренда.
Заранее благодарю за ответ.


02.02.2005 15:19
Обращайтесь в наш отдел по связям с общественностью.
02.02.2005 16:19
Запитання 30. Автор Влад
Яка прибутковість такого бізнесу як "Страхування життя" в світі та зокрема в Україні?


02.02.2005 15:29
В Україні поки що страхування життя неприбуткове, бо тільки починає розвиватись і потребує великих інвестицій в створення професійної команди, ІТ-забезпечення, методологічної бази тощо.
А у світі страхування життя прибуткове, рівень прибутковості - в межах 1-2% від отриманого інвестиційного доходу, бо більшу частку інвестиційного доходу страховик нараховує застрахованим особам.
02.02.2005 16:19

Добро пожаловать на наш www.upravdom-er.ru/, ведь клуб Вулкан гарантирует скидки.